Kontakt

0911 078 866

Mäsiarska 70

040 01 Košice

9:00 - 17:00 hod.

Pondelok - Piatok

Blog

Podstatné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Podľa v Blog s 0 Comments

Predaj či kúpa bytu je v živote človeka vždy významnou udalosťou. Vo väčšine prípadov preto, lebo kúpa, resp. predaj bytu je spojený so zabezpečením bytovej otázky alebo získaním peňažných prostriedkov pre následnú kúpu inej – vhodnejšej nehnuteľnosti pre kvalitnejšie bývanie predávajúceho. Aké sú teda podstatné náležitosti celého procesu predaja a kúpy a čo je nevyhnutné alebo aspoň vhodné […]

Čítaj viac

Autorizácia zmluvy advokátom

Podľa v Blog s 0 Comments

S účinnosťou novely zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľností. Pozrime sa akú konkrétnu podobu majú niektoré ustanovenia o autorizácii zmlúv v zákone o advokácii Podľa § 1a, 1b zákona: § 1a […]

Čítaj viac

Čo prináša novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 1. februára 2020?

Podľa v Blog s 1 Comment

  Zákonom č. 476/2019 Z. z. z 5. decembra 2019 ktorým, sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli novelizované niektoré ustanovenia tohto zákona.   Zavedenie inštitútu domového poriadku do právneho poriadku SR […]

Čítaj viac