Kontakt

0911 078 866

Mäsiarska 70

040 01 Košice

9:00 - 17:00 hod.

Pondelok - Piatok

Právne služby

JUDr. Štefan Demko, advokát

Prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie vieme zabezpečiť vypracovanie a pripomienkovanie rôznych typov zmlúv, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok a náhrady škody, komplexné poradenstvo pri prevode vlastníctva nehnuteľností a pri zriaďovaní iných vecných práv k nehnuteľnostiam, zastupovanie klientov v dedičskom konaní.

Okrem toho je advokátska kancelária pripravená Vám poskytnúť aj ďalšie právne služby v oblasti:

  • občianskeho práva
  • rodinného práva
  • pracovného práva
  • obchodného práva
  • práva obchodných spoločností
  • trestného práva
  • správneho práva